Erityyppisten elvytyssertifiointien tutkiminen – CPR-sertifiointi lähellä minua (2023)

Tiedätkö, millainen CPR-sertifikaatti sopii sinulle? Kaikkien vaihtoehtojen seulominen voi olla hämmentävää. Kun on niin monia eri tyyppejä, miten päätät, mikä sopii tarpeisiisi parhaiten? Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia ​​saatavilla olevia sertifikaatteja ja keskustelemme kunkin eduista.

Olitpa terveydenhuollon ammattilainen tai vain joku, joka haluaa hankkia arvokkaita taitoja hätätilanteessa, elvytystieto on korvaamatonta. Tietäminen, milloin ja miten tiettyjä tekniikoita käyttää, voi tarkoittaa elämää tai kuolemaa henkilölle, joka on pysähtynyt tai joutunut sydämenpysähdykseen. Mutta ennen kuin aloitat koulutuskursseja, on tärkeää ymmärtää, millainen sertifikaatti tarvitaan.

Tarkastellaan kahta pääluokkaa: perus- ja edistynyt sertifiointi sekä niiden alaluokat, kuten lasten ja aikuisten sertifioinnit. Tutkimme myös, miksi sertifioinnin saaminen tietyillä aloilla voi olla hyödyllistä sekä lääketieteen ammattilaisille että suurelle yleisölle. Sukellaan siis erityyppisten CPR-sertifiointien tutkimiseen!

Määritelmä CPR

CPR eli Cardiopulmonary Resuscitation on hengenpelastustekniikka, jota käytetään ylläpitämään elämää, kun jonkun sydän on lakannut lyömästä. Sitä voidaan verrata ihmeentekijään, joka hyppää toimeen hätätilanteessa. Tämä yksinkertainen ja tehokas toimenpide yhdistää rintakehän painallukset pelastushengityksiin, jotta happipitoinen veri virtaa koko kehossa. Elvytykseen koulutettujen on tärkeää toimia nopeasti ja oikein, jos joku tarvitsee apua, koska jokainen sekunti on tärkeä!

Elvytystä on kahta päätyyppiä: aikuisten ja lasten (vauva/lapsi). Aikuisten elvytys käyttää suurempia käsien asetteluja rintalastassa tai rintaluussa, kun taas lasten hoidossa tarvitaan pienempiä käytännön tekniikoita niiden kokoeron vuoksi. Jotta sekä aikuiset että lapset saisivat asianmukaista hoitoa, on tärkeää, että elvytyksen suorittaja ymmärtää erot kunkin elvytystyypin välillä ja osaa sopeutua niiden mukaan.

Ei riitä, että tiedetään, millainen elvytys on tarpeen; on myös oltava sertifioitu, jotta sitä voidaan hallinnoida asianmukaisesti. Sertifiointikurssit tarjoavat elintärkeää tietoa, kuten tietoa anatomiasta, fysiologiasta, psykologiasta, lääketieteellisestä terminologiasta, etiikasta, toimenpiteen suorittamiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, taitojen arvioinnin harjoituksista ja paljon muuta. Kun nämä luokat on suoritettu onnistuneesti, henkilöillä on luottamusta, jota tarvitaan pätevän potilashoidon tarjoamiseen, kun he kohtaavat tilanteen, joka vaatii elvytystoimia.

Sertifioinnin edut

Siirrytään eteenpäin CPR:n määritelmästä ja keskustellaan sertifioinnin eduista. CPR-sertifioinnin saaminen on etu useista syistä. Se todistaa, että sinulla on tiedot ja taidot tehdä hengenpelastustoimia hätätilanteissa.

Tämän sertifikaatin saaminen osoittaa myös työnantajille, että olet riittävän pätevä ja vastuullinen käsittelemään korkean stressin ympäristöjä. Sertifioitujen ammattilaisten ansiosta se ei ainoastaan ​​tee työmaista turvallisempia, vaan se voi myös pelastaa ihmishenkiä.

Sertifiointi antaa henkilöille luottamusta kykyihinsä tarjoamalla heille kattavaa koulutusta tietyistä tekniikoista. Tämä antaa heille mahdollisuuden valmistautua paremmin hätätilanteisiin ja antaa mielenrauhan, koska he tietävät, mitä toimia tarvittaessa. Tämän tiedon ja ymmärryksen ansiosta voit olla varma, että heillä on tarvittavat taidot odottamattoman onnettomuuden sattuessa.

Varmista itsesi ajan tasalla olevalla koulutuksella varmistaa oman ja ympärilläsi olevien turvallisuuden, minkä vuoksi CPR-sertifioinnin hankkiminen on niin tärkeää.

Sertifiointitasot

Tällä hetkellä saatavilla on lukemattomia CPR-sertifiointitasoja. Ensinnäkin Basic Life Support (BLS) on välttämätön kliinisissä olosuhteissa työskenteleville kliinikoille ja terveydenhuollon tarjoajille. Tämä sertifiointi edellyttää sellaisten taitojen osoittamista, joita tarvitaan peruselvytyksen, kuten sydän- ja keuhkoelvytyksen, hengitysteiden hallinnan ja muiden hengenpelastustekniikoiden tarjoamiseen. Toiseksi Advanced Cardiac Life Support (ACLS) on elintärkeä lääketieteen ammattilaisille, joita voidaan pyytää vastaamaan sydämen tai hengityspysähdyksen hätätilanteisiin sairaaloissa, klinikoilla tai ambulansseissa. ACLS-koulutus tarjoaa tietoa monimutkaisista toimenpiteistä, kuten defibrillaatiosta ja suonensisäisten lääkkeiden antamisesta. Lopuksi, Pediatric Advanced Life Support (PALS) on suunniteltu terveydenhuollon tarjoajille, jotka työskentelevät lapsipotilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tehohoitoa akuutin sairauden tai vamman vuoksi. Tämä kurssi keskittyy verenkiertohäiriöiden ja rytmihäiriöiden hallintaan lapsilla vastasyntyneistä nuoriin. Siksi on välttämätöntä, että lääketieteellistä apua antavilla henkilöillä on juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyt todistukset, jotta he voivat reagoida asianmukaisesti mahdollisesti vakaviin tilanteisiin. Näistä syistä kaikkien lääketieteen toimijoiden on hankittava asianmukainen CPR-sertifikaatti toimintansa laajuuden mukaan.

Koulutusvaatimukset

Kun olemme oppineet sertifiointitasoista, tarkastelemme nyt, mitä CPR-sertifikaatin saaminen edellyttää. Saadaksesi minkä tahansa CPR-tason sertifioinnin, sinun on suoritettava koulutusohjelma, joka on joko American Heart Associationin tai Punaisen Ristin akkreditoima. Koulutusohjelmat sisältävät sekä online- että käytännön kursseja sen mukaan, minkä tyyppistä sertifikaattia haet. Tässä on mitä voit odottaa saaessasi sertifioinnin:

 1. Sinun tulee osallistua koulutuskurssille ohjaajien kanssa, jotka on koulutettu ja sertifioitu AHA- tai Punaisen Ristin standardien mukaisesti.
 2. Kurssin aikana opit tunnistamaan sydämenpysähdysoireita, sekä ennaltaehkäisytekniikoita ja perustaitoja, jotka tukevat elämää, kuten rintakehän puristusta ja pelastavaa hengitystä.
 3. Kurssin suoritettuaan sinun tulee suorittaa kirjallinen koe, jossa arvioidaan koulutuksen aikana opittuja tietojasi. Tämä koe testaa ymmärryksesi kaikista kardiopulmonaaliseen elvytykseen (CPR) liittyvistä näkökohdista.
 4. Kirjallisen kokeen onnistuneen suorittamisen jälkeen saat virallisen elvytystodistuksen. On tärkeää huomata, että tämä vain todistaa, että olet suorittanut tämän tietyn kurssin. Kahden vuoden kuluttua kaikkien on uusittava sertifiointinsa pysyäkseen ajan tasalla lääketieteen edistymisestä elvytysohjeissa ja -menettelyissä.

Jokaisen, joka haluaa saada CPR-sertifiointia, on tärkeää ymmärtää tarkalleen, mihin he ryhtyvät ennen ohjelmaan ilmoittautumista. Näiden avainkohtien tuntemisen pitäisi auttaa yksilöitä ymmärtämään paremmin, sopivatko he tämäntyyppiseen urapolkuun vai eivät. Tästä huolimatta kiinnostuneiden tulisi aina tutustua erityyppisiin saatavilla oleviin ohjelmiin, jotta he voivat varmistaa, että he löytävät itselleen parhaiten sopivan omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan.

Kokeen tiedot

Mielenkiintoinen tilasto: Yli 400 000 ihmistä saa CPR-sertifioinnin vuosittain.
Kun kyse on oikean elvytystodistuksen hankkimisesta, on olemassa muutamia eri tasoisia kursseja ja kokeita, jotka voidaan suorittaa. Riippuen nykyisestä tietotasostasi ja kokemuksestasi, saatat joutua suorittamaan yhden tai useamman testin ennen todistuksen saamista. On olemassa Basic Life Support (BLS), joka on yksinkertaisin sertifiointityyppi. Advanced Cardiac Life Support (ACLS); Pediatric Advanced Life Support (PALS); ja Neonatal Resuscitation Provider (NRP). Kaikki neljä tyyppiä edellyttävät kokeen läpäisemistä vähintään 80 %:n tarkkuudella.

BLS-tentti on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille, kuten lääkäreille, sairaanhoitajille, ensihoitajalle, ensiapuhenkilöstölle, suuhygienisteille, hengitysterapeuteille ja ensiapuhenkilöstölle. Se kattaa aiheita, kuten hengitysteiden hallinta ja ventilaatiotaidot, sydän- ja keuhkoelvytystekniikat aikuisille ja lapsille tukehtumiskehotusmenetelmiä. ACLS-testi keskittyy sydämen rytmihäiriöiden, kuten takykardian tai bradykardian, diagnosointiin ja niiden hoitoon. Lisäksi se kattaa myös sydämenpysähdysskenaarioihin liittyvät kehittyneet farmakologiset hoidot. PALS-kurssi on räätälöity lastenhoidon tarjoajille, joiden on osattava käsitellä hädässä olevia imeväisiä, kun taas NRP-kurssi tarjoaa koulutusta erityisesti vastasyntyneille, jotka kärsivät hengitysvaikeuksista tai muista synnytykseen liittyvistä hätätilanteista.

Riippumatta siitä, minkä tyyppistä todistusta haet, kaikki nämä kurssit tarjoavat kattavaa opetusta hengenpelastustoimenpiteistä, jotka voivat mahdollisesti pelastaa jonkun hengen hätätilanteessa. Valmistautuminen etukäteen ottamalla oppitunteja ennen kokeiden suorittamista lisää merkittävästi menestymismahdollisuuksiasi, joten varmista, että tutkit kutakin tyyppiä tarkemmin etukäteen!

Uudelleensertifiointiprosessi

CPR-sertifioinnin uudelleensertifiointi on tärkeä askel sen varmistamiseksi, että pysyt ajan tasalla uusimpien tekniikoiden ja protokollien kanssa. On monia eri tapoja sertifioida uudelleen riippuen siitä, minkä tyyppisen sertifikaatin olet hankkinut. Tässä on nopea yleiskatsaus siihen, mitä sinun tulee tehdä:

Ensinnäkin, jos ensimmäinen sertifiointisi oli American Heart Associationin (AHA) kautta, sinun on suoritettava toinen täysi kurssi sen uusimiseksi. Tämä kurssi tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä sertifiointipäivästä. AHA tarjoaa myös kertauskursseja, jotka voivat auttaa pitämään taitosi terävinä luokkien välillä.

Toiseksi Punaisen Ristin sertifioimien on suoritettava koko luokka uudelleen kolmen vuoden välein, jotta heidän todistuksensa pysyvät voimassa. He tarjoavat kuitenkin kertauskursseja myös niille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta tai arvostelua ennen koko kurssin suorittamista uudelleen.

Lopuksi, jotkut organisaatiot voivat vaatia erikoistodistuksia, kuten ensiapu- tai erämaalääketieteen. Nämä sertifikaatit vaativat usein uusimista useammin kuin tavalliset CPR-sertifioinnit, ja niihin sisältyy hyväksyttyjen palveluntarjoajien erikoiskoulutusta. Varmistaaksesi, että kirjautumistietosi pysyvät voimassa, keskustele säännöllisesti näiden organisaatioiden kanssa ja pysy ajan tasalla uusista vaatimuksista tai muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sertifiointitilaan.

Yhteenvetona:

 • AHA-sertifikaateille– Suorita täysi kurssi 2 vuoden välein; Virkistysaineita saatavilla
 • Punaisen Ristin sertifikaateille- Suorita täysi kurssi 3 vuoden välein; Virkistysaineita saatavilla
 • Erikoissertifikaatit– Uusimisvaatimukset vaihtelevat; Pysy ajan tasalla mahdollisista muutoksista

Lyhyesti sanottuna, pysyä ajan tasalla kaikentyyppisissä CPR-sertifioinneissa vaatii omistautumista ja huomiota alan muuttuvien standardien ja määräysten pysymiseen. Tarvittaessa ottamalla yhteyttä tarvittaviin organisaatioihin auttaa varmistamaan, että sertifikaatit pysyvät voimassa ajan kuluessa vanhentumatta tietokannasta tai käytännöistä johtuen.

Ammattijärjestöt

Kuten vanha sanonta kuuluu, lapsen kasvattamiseen tarvitaan kylä. Samalla tavalla ammatilliset organisaatiot ovat välttämättömiä henkilöiden sertifioinnissa elvytys- ja ensiaputehtävissä. Ilman näitä ryhmiä käytännön standardit olisivat alhaisia ​​ja epäjohdonmukaisia. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että ne, jotka kutsuvat itseään sertifioiduiksi, ovat täyttäneet tarvittavat pätevyydet jokaista omistamaansa sertifiointityyppiä varten.

American Heart Association (AHA) on yksi tällainen organisaatio, joka asettaa kultaisen standardin elvytys- ja ensiapukoulutukselle ja sertifioinnille. Ne tarjoavat kursseja kaikille maallikoista terveydenhuollon tarjoajille kaikilla tasoilla. AHA tarjoaa myös uudelleensertifiointimahdollisuuksia, jotta ammattilaiset voivat pysyä ajan tasalla elvytystoimenpiteisiin liittyvien tietojen, tekniikan tai teknologian muutoksista.

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten Punainen Risti, tarjoavat myös elvytysluokille sertifikaatteja, jotka kattavat aiheita vauvojen/lasten pelastustekniikoista aikuisten elämää tukeviin taitoihin. Suurin osa näistä luokista sisältää interaktiivista opetusta sekä käytännön harjoittelua käyttäen mallinukkeja tai muita työkaluja, jotka on suunniteltu erityisesti näiden hengenpelastustaitojen opettamiseen. Minkä tahansa sertifioinnin hankkiminen akkreditoidun organisaation kautta varmistaa, että saat laadukasta koulutusta, jota opettavat kokeneet ohjaajat, jotka ottavat roolinsa vakavasti – mikä kaikki auttaa pelastamaan ihmishenkiä!

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että CPR-sertifiointi on tärkeä osa elämää monille terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja niille, jotka haluavat auttaa muita. On tärkeää ymmärtää saatavilla olevat erityyppiset sertifikaatit, niiden kustannukset ja kuinka kauan niiden suorittaminen kestää. CPR-sertifioinnin keskimääräinen hinta vaihtelee sen mukaan, osallistutko verkkokursseille vai luokille henkilökohtaisesti, mutta vaihtelee yleensä 50–150 dollarin välillä. Verkkokurssit ovat usein kätevämpiä kuin henkilökohtaisesti osallistuminen, koska ne voidaan suorittaa omaan tahtiisi. Lisäksi on olemassa perus- ja edistynyt sertifiointitaso; vaikka peruskoulutus kattaa useimmat skenaariot, monimutkaisemmat tilanteet voivat vaatia edistyneitä elvytystietoja.

Lopuksi, jotkin ammatit edellyttävät, että työntekijöillä on oltava voimassa oleva CPR-todistus ennen kuin he voivat aloittaa työn – tämä koskee myös lääkäreitä, sairaanhoitajia ja ensiapuhenkilöitä. Oletko varma, että sinulla on kaikki CPR-sertifiointikokeen läpäisemiseen tarvittavat taidot? Kun tiedät millaisen sertifioinnin tarvitset ja käytät aikaa valmistautuaksesi oikein etukäteen, voit helpottaa menestystä!

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on CPR-sertifioinnin keskimääräinen hinta?

Mitä tulee CPR-sertifiointiin, yksi ensimmäisistä mieleen tulevista kysymyksistä on, mikä on keskimääräinen hinta? Se voi vaihdella riippuen muutamista tekijöistä, kuten sijainnista ja kurssin tyypistä. Yleisesti ottaen voit kuitenkin odottaa maksavasi kursseista 20–300 dollaria.

Perustason sertifiointi maksaa yleensä noin 50-100 dollaria. Tämä sopii erinomaisesti niille, jotka tarvitsevat vain perusasiat täyttääkseen työvaatimukset tai osallistuakseen virkistystoimintaan. Erikoiskoulutuksen, kuten ammattipelastajien kurssien tai terveydenhuollon tarjoajan sertifioinnit, hinnat ovat yleensä korkeammat, noin 150–300 dollaria.

On kuitenkin tärkeää huomata, että jotkut työnantajat maksavat kaikki tai osan todistuksen saamiseen liittyvät maksut, joten jos aiot osallistua kurssille, kysy aina ensin työnantajaltasi!

Onko online-kursseja saatavilla CPR-sertifiointiin?

Onko saatavilla online-kursseja CPR-sertifiointiin? Nykyään yhä useammat ihmiset haluavat saada todistuksensa mukavasti omassa kodissaan. Internetissä on lukuisia vaihtoehtoja, joten on helpompaa kuin koskaan hankkia todistus ilman, että sinun tarvitsee mennä ulos kurssille. Tässä on muutamia huomioitavia kohtia, kun etsit online-elvytyssertifikaattia:

 • Tarkista, onko ohjelma akkreditoinut organisaatiot, kuten The American Heart Association tai Punainen Risti
 • Selvitä, millaista tukea saat koko oppimisprosessisi ajan
 • Varmista ennen kurssin aloittamista, että ymmärrät mitä materiaaleja/varusteita tarvitset
 • Selvitä, onko sinulla pääsy resursseihin, kuten videoihin, e-kirjoihin tai tapaustutkimuksiin
 • Katso, millaisia ​​arviointimenetelmiä he käyttävät; tietokilpailu, kirjallinen koe jne.

Verkkokurssin suorittamisen etuja ovat joustavuus ja mukavuus. Voit työskennellä omaan tahtiisi missä tahansa Internet-yhteyden avulla. Lisäksi useimmat ohjelmat tarjoavat eri tasoisia opetusta, jotta voit valita tarpeisiisi sopivan. Lisäksi monet sivustot tarjoavat ilmaisia ​​harjoitustestejä ja muita hyödyllisiä resursseja, jotta sinun ei tarvitse huolehtia epäonnistumisesta valmistautumisen puutteesta.

Verkkokursseilla on kuitenkin myös haittoja. On tärkeää muistaa, että vaikka näitä luokkia tarjoavat hyvämaineiset oppilaitokset eivät välttämättä hyväksy kaikkia sertifikaatteja, riippuen paikallisista määräyksistä tai työnantajien asettamista vaatimuksista. Lisäksi, koska suuri osa materiaalista on itseoppinutta, käytännön koulutukseen saattaa olla vähemmän mahdollisuuksia, mikä voi johtaa riittämättömään tiedon säilyttämiseen tietyissä elvytystekniikoissa ja lääketieteellisissä hätätilanteissa.

Joten jos harkitset elvytystodistuksen hankkimista verkkokurssin kautta, muista tehdä tutkimus ensin! Selvitä tarkalleen, millainen akkreditointi kullakin todistuksella on, ja tarkista osavaltiosi lakeista tämän tutkinnon tunnustamisohjeet ennen päätöksen tekemistä.

Mitä eroa on perus- ja edistynyt CPR-sertifioinnin välillä?

Mitä tulee CPR-sertifiointiin, perus- ja jatkokurssien välillä on ero. Halusitpa sitten saada sertifioinnin tai vain pysyä ajan tasalla aiheesta, tämän eron ymmärtäminen on tärkeää. Tässä on mitä sinun on tiedettävä:

Ensinnäkin peruselvytyksen sertifiointi antaa yksilöille tiedot ja taidot, joita tarvitaan hengenpelastustekniikoihin hätätilanteissa. Tämä sisältää rintakehän painallusten oikeanlaisen harjoittamisen sekä automaattisen ulkoisen defibrillaattorin (AED) käytön. Se kattaa myös hengitysteiden hallinnan ja pelastushengitystekniikat. CPR-perussertifioinnin suorittaminen kestää yleensä vain yhden päivän.

Kehittynyt elvytyssertifikaatti ylittää perusasiat tarjoamalla laajempaa koulutusta sellaisilla aloilla kuin sydämenpysähdysprotokollat ​​ja elvytystekniikan parannukset. Se voi sisältää lisäaiheita, kuten hapensyöttöjärjestelmät, lasten elämän tukikäytäntöjen skenaariot, lääketieteellisten hätätilanteiden ymmärtäminen, traumahoito, aivohalvauksen tunnistaminen ja interventiostrategiat. Edistyneet sertifikaatit vaativat usein useiden päivien tai jopa viikkojen opetusta suoritettavan kurssin tyypistä riippuen.

Tärkein huomio tässä on, että vaikka molemmat kurssityypit voivat olla hyödyllisiä tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan, ne kattavat eri materiaalitasot – joten on tärkeää valita yksi yksilöllisen tilanteen perusteella. Muutama keskeinen seikka, kun harkitset sinulle sopivaa tyyppiä:

 • Kurssin suorittamiseen käytettävissä oleva aika;
 • Haluamasi asiantuntemus;
 • Ilmoittautumisen edellyttämät edellytykset.

Onko CPR-sertifiointi pakollinen tietyille ammateille?

Oletko koskaan miettinyt, onko CPR-sertifiointi pakollinen tietyissä ammateissa? Se on hyvä kysymys, varsinkin kun se voi vaikuttaa uraasi ja muiden turvallisuuteen. Kun tiedät, tarvitaanko CPR-sertifiointia vai ei, voit tehdä tietoisen päätöksen siitä, kuinka valmistautua parhaiten.

Osoittautuu, että monet kentät vaativat jonkinlaisen CPR-sertifioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten sairaanhoitajilta, lääkäreiltä ja ensihoitajilta, odotetaan olevan ajan tasalla oleva koulutus harjoittaakseen turvallisesti. Jopa työntekijöiden, jotka eivät tarjoa suoraa potilaiden hoitoa – kuten oppilaitosten opettajien – on usein täytettävä vaatimukset, jotka liittyvät peruselintä tukeviin taitoihin hätätilanteissa.

Joten vaikka kaikille ammateille ei ole yhtä yleistä sääntöä, on tärkeää tietää, millaisia ​​elvytysvaatimuksia alasi koskee, ennen kuin haet minkäänlaiseen työpaikkaan. Näin varmistat, että olet kunnolla valmistautunut, kun sen aika koittaa, ja saat mielenrauhan tietäen, että olet valmis kaikkeen, mitä eteen tulee!

Mikä on keskimääräinen CPR-sertifioinnin suorittamisaika?

Oletko koskaan miettinyt, kuinka kauan CPR-sertifioinnin saaminen kestää? No, olen täällä kertomassa teille, että keskiarvo on noin kaksi tuntia. Kuulostaa suurelta työltä, eikö niin? Mutta jos haluat olla valmis mihin tahansa tilanteeseen, tämä sertifikaatti on ehdoton pakollinen.

CPR-sertifioinnin hankkimisprosessi voi vaihdella henkilöstä toiseen ja riippuen siitä, missä suoritat kurssin. Yleisesti ottaen useimmat kurssit sisältävät luentoja ja käytännön harjoituksia nukkejen tai muiden koulutusvälineiden kanssa. Riippuen kurssimateriaalin monimutkaisuudesta ja tekniikoiden harjoitteluun käytetystä ajasta, CPR-sertifioinnin suorittaminen voi kestää yhdestä tunnista neljään tuntiin.

Voit myös valita verkkotunnit, joiden avulla voit oppia omaan tahtiisi ja joissain tapauksissa ei ole viimeistä voimassaolopäivää. Tämäntyyppiset luokat ovat tulossa yhä suositumpia, koska ne tarjoavat joustavuutta ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia arvokkaita hengenpelastustaitoja. Joten valitsitpa verkkotunnin tai perinteisemmän lähestymistavan, voit olla varma, että jo kahdessa lyhyessä tunnissa olet valmis ja pystyt pelastamaan ihmishenkiä!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 08/21/2023

Views: 5599

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.